ორკომპონენტიანი წებო

ორკომპონენტიანი წებო


ორკომპონენტიანი პოლიურეთანის წებო სინთეზური ბალახისა და ფილების საფუძველზე.

მასზე არ მოქმედებს სინათლის შუქი, წვიმა და სხვა გარემო ფაქტორი.