შავი ლითონის მავთული

შავი ლითონის მავთული


ნედლეული: დაბალ ნახშირბადიანი და მაღალ ნახშირბადიანი ლითონი.

დიამეტრი: 0,60მმ - 6,00მმ.

სიმყარის ზღვარი: 500 ნ/მმ2 – 1100 ნ/მმ2.

შეფუთვა: 50კგ - 1000კგ.