გამომწვარი მავთული

გამომწვარი მავთული


ნედლეული: დბალ ნახშირბადიანი ლითონი

დიამეტრი: 1,20მმ - 6,00მმ.

სიმყარის ზღვარი: 300 ნ/მმ2 – 400 ნ/მმ2.

შეფუთვა: 25 - 120 კგ.