ბოილერი

ბოილერი


APAMET ცხელი წყლის სისტემები 

ერთკონტურიანი და ორკონტურიანი ბოილერები.

მოცულობა: 100 - 160 - 200 - 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 ლიტრი 

250 – 450 (მიკრონი) ემალირებული საფარის სისქე იძლევა თითქმის ორმაგ სიცოცხლეს